NEW_TESTNET_DB_LOCATION.txt                        2022-03-08T23:53:55.000Z   351 B
blockchain_v2_testnet10.sqlite.gz                     2023-06-04T02:36:38.000Z   88 GB